pecsizsidosag

márírjaink2014. október 16-án “Köztünk éltek – köztünk élnek” címmel konferencia lesz Pécsett a Pécsi Tudományegyetem BTK Történettudományi Intézetének szervezésében. Az általános, áttekintő témájú előadások mellett főként pécsi és baranyai vonatkozású kutatási eredményekről hallhatnak az érdeklődök. További információk az alábbi meghívón. (A képek kattintással nagyíthatók.)

Velunk-eltek---velunk-elnek-1

Velunk-eltek---velunk-elnek-2

View original post

Reklámok

Belügyminiszter Úr!

A városok fejlesztése érdekében kérem a küszöbön álló rendeleti szabályozás során annak lehetővé tételét, hogy a zsidóknak az 1600/1944. M.E. sz. rendelet alapján bejelentett és zár alá vett vagyonából a városok közintézmények létesítésére és városfejlesztés vagy egyéb fontos közérdekű célok megvalósítására a szükséges ingatlanokat megszerezhessék és ezeket nyomban megkapják, továbbá hogy a zsidók tulajdonában lévő értékpapírokból, részvényekből a helyi közgazdasági élet biztosítása és a városok gazdálkodásának nyilvánvaló érdekében egyes helyi ipari és kereskedelmi vállalatok értékpapírjait, részvényeit megszerezhessék.

Pécs, 1944. május 14-én.

Dr. Esztergár Lajos
polgármester

pecsizsidosag

ZS1Az előző bejegyzésben pécsi városi tisztviselőktől idéztem három levelet, melyekben zsidó tulajdonban lévő vagyonelemeket kértek az ügyosztályaik számára. Ebben a bejegyzésben Dr. Esztergár Lajos polgármester egyetlen mondatból álló, ellenben annál “velősebb” levelét közlöm. A címzett Jaross Andor belügyminiszter, a tárgy: “A zsidók vagyonából a városok közérdekű céljaira szerzés lehetővé tétele”
Esztergár Lajos szociálpolitikájáról, az értelmiségi munkanélküliség elleni intézkedéseiről, a “Pécsi Norma” kidolgozásáról vált híressé a két háború között. A pécsi  M. Kir. Erzsébet Tudományegyetemen is tartott  előadásokat a szociálpolitikáról.
A rendszerváltás utáni utcaátnevezési hullám óta a pécsi Uránvárosban utca örökíti meg a nevét, egykori lakóházán, a városháza épületében és az egyetem jogi karának épületében emléktáblát helyeztek el munkássága elismeréséül. A város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata szintén az ő nevét viseli. Az alábbi levél alapján úgy tűnik, kissé szelektív az emlékezetkultúra Pécsett is.

Az eredeti dokumentum megtalálható a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában.

──────────

Belügyminiszter Úr!

A városok fejlesztése érdekében kérem a küszöbön…

View original post 77 további szó

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.